Uitstel zelfstandiger leren in mbo nodig

De verplichte invoering van het competentiegericht leren in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moet een jaar worden uitgesteld. Dit zegt Hans van Nieuwkerk, directeur van de Stichting herontwerp mbo.

Het vereiste uitstel houdt deels verband met klachten van scholieren. Van Nieuwkerk heeft opdracht van het ministerie en de stuurgroep competentiegericht beroepsonderwijs om het competentiegericht onderwijs in goede banen te leiden. Staatssecretaris Bruins (Onderwijs, VVD) is „bereid tot uitstel”, zei hij vanmiddag tegen deze krant, maar wil eerst met de instellingen overleggen.

Het competentiegericht leren zou aanvankelijk komend schooljaar verplicht worden gesteld in het mbo. Dat zou nu 2009 worden. „Scholen hebben nog een jaar nodig om te experimenteren met het competentiegericht onderwijs”, zegt Van Nieuwkerk.

Competentiegericht onderwijs legt de nadruk op zelfstandig werken en het aanleren van persoonlijke ‘competenties’ als presenteren, analyseren en samenwerken. Docenten zijn meer leerlingbegeleiders dan klassikale leiders van het onderwijsproces. Bedoeling ervan is dat scholieren kennis in de praktijk leren toepassen.

Het uitstel van de invoerdatum – Van Nieuwkerk noemt het liever „een verlenging van de doorlooptijd van de experimenten met competentiegericht leren” – heeft deels te maken met klachten van scholieren dat ze sinds de invoering van het competentiegericht leren nog maar sporadisch les krijgen en te weinig begeleiding van docenten. Vorige week trokken studenten en scholieren naar Den Haag om een petitie aan te bieden aan staatssecretaris Bruins, waarin ze meer inhoudelijke lessen eisen. De actie was een initiatief van de scholieren- en studentenorganisaties LAKS, JOB en LSVb.

Een andere reden om de invoering uit te stellen is dat scholen veel moeite hebben het competentiegericht leren te organiseren, zo zegt Van Nieuwkerk. Afstel is volgens hem niet mogelijk. „Scholen mogen zelf weten hoe ze het competentiegerichte onderwijs gaan invoeren. Maar de kwalificatiestructuur met competenties kunnen we niet terugdraaien. Dat is een wens van het onderwijs en van het bedrijfsleven. Bovendien vraagt de nieuwe generatie studenten een moderne aanpak.”

Eind jaren negentig gaf de toenmalige minister van Onderwijs de kenniscentra van het bedrijfsleven opdracht samen met het onderwijs competenties vast te stellen waar een afgestudeerde mbo’er in elke sector aan moet voldoen. Sinds 2004 experimenteren scholen met het competentiegericht leren.

Rectificatie / Gerectificeerd

Hans van Nieuwkerk heette in het bericht Uitstel zelfstandiger leren in mbo nodig (30 januari, pagina 1) directeur van de Stichting herontwerp mbo. Hij is voorzitter procesmanagement herontwerp mbo.

    • Japke-d. Bouma