Sieraad voor Amsterdam

De historici Remieg Aerts en Piet de Rooy boekstaafden in het derde deel van de Geschiedenis van Amsterdam (SUN, €44,50) de 19de eeuw op een voorbeeldige manier, vindt Jan Blokker.

‘Hoofdstad in aanbouw werd als toepasselijke ondertitel gekozen en is net als de eerder verschenen delen niet alleen een volumineus, maar vooral ook een prachtig gemaakt boek: een sieraad voor het oude typografenambacht. De haast weelderig te noemen hoeveelheid illustraties – van foto’s, prenten en vignetten tot kaarten en bestektekeningen aan toe – is des te waardevoller, omdat ze zijn voorzien van heldere, rijke bijschriften die op een autonome manier hun „eigen” verhaal vertellen. Is Hoofdstad in aanbouw met nog groter geestdrift en empathie gemaakt en geschreven dan de vorige Amsterdam-delen, waarin het toch ook al niet aan gemotiveerd auteurschap ontbrak? Er is in zoverre verschil in aanpak geweest dat de historici Aerts en De Rooy hun eindredactionele taak niet als afwachtende opzichters hebben vervuld, maar dat ze als gretige arbeiders zélf de werkvloer op zijn gegaan. Afgezien van de bijlagen, invoegsels en misschien ook de bijschriften, namen ze alle hoofdstukken voor eigen rekening.’