Regels overtreden bij sloop Sandrien

Bij de sloop van de dertig jaar oude chemicaliëntanker Sandrien in de haven van Amsterdam zijn milieuregels overtreden en is gebrekkig toezicht gehouden. Dat blijkt uit een onderzoek van deze krant.

De Sandrien had het voorbeeld moeten worden voor de milieuvriendelijke wijze waarop Nederland afgedankte zeeschepen sloopt. Toenmalig minister Pronk (Milieu, PvdA) liet de Sandrien in 2001 aan de ketting leggen. De eigenaar had het schip naar India willen brengen. Vorige week legde de arbeidsinspectie de sloop van het schip in Amsterdam stil. Op de kade, naast het restant van de Sandrien, lagen asbestdeeltjes.

Het verwijderen van het asbest uit het schip blijkt het afgelopen jaar niet te zijn gecontroleerd. De arbeidsinspectie – de toezichthouder – was niet aanwezig op de momenten dat het asbest uit het schip werd gehaald. De inspectie laat in een reactie weten: „Er is over een langere periode gesaneerd. In die periode wordt af en toe asbest weggehaald; asbest zit verspreid over zo’n schip. De trefkans is dan niet zo groot.”

In de milieuvergunning staat dat op de kade niets anders mag worden gedaan dan „het opslaan van afvalstoffen”. Foto’s laten zien dat op de kade grote hoeveelheden afval en schroot zijn verwerkt. De provincie Noord-Holland zegt dit te hebben gedoogd „omdat er geen risico bestaat op het gebied van milieuhygiëne”.

De eisen die VROM stelde aan de sloop, die ruim twee miljoen euro kost, waren hoog. Het werk moest met de „allergrootste zorgvuldigheid” worden uitgevoerd. De milieuwetgeving moest „strikt worden nageleefd”, omdat „de gehele operatie” een „voorbeeldfunctie” moet hebben.

VROM wil nog geen oordeel geven over de kwaliteit van de sloop.

tijd en geld:pagina 3

    • Joep Dohmen