Nederlanders felst tegen rookverbod in de horeca

Nederlanders zijn binnen de Europese Unie de felste tegenstanders van een algeheel rookverbod in cafés. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU.

Van de ondervraagden bleek 36 procent fel gekant tegen een dergelijke maatregel, terwijl nog eens 17 procent gewoon tegen is. Daar staat tegenover dat slechts 23 procent uitgesproken voor een rookverbod is en eenzelfde percentage enigszins voor.

Wat betreft het verbieden van roken in restaurants telt Nederland binnen de Europese Unie eveneens de minste voorstanders: 44 procent. Deze cijfers contrasteren sterk met een land als Italië waar 79 procent van de ondervraagden vindt dat er niet gerookt mag worden in restaurants. Vóór een rookverbod in bars en cafés is 69 procent van de Italianen.

De Commissie heeft het onderzoek openbaar gemaakt aan de vooravond van de presentatie morgen van een discussienota over het te voeren anti-rookbeleid in de Unie. Eerstverantwoordelijk Europees Commissaris Markos Kyprianou (Volksgezondheid) wil nagaan wat voor gezamenlijke maatregelen de Europese Unie verder nog kan nemen om het roken tegen te gaan. Daarbij wordt allereerst gedacht aan het terugdringen van het roken in openbare ruimtes.

Nu is dit nog een zaak die vooral aan de lidstaten wordt overgelaten. Zo voerde Ierland als één van de eerste EU-lidstaten eind maart 2004 een stringent rookverbod in voor horeca, winkels en kantoren. In België is begin dit jaar een rookverbod van kracht geworden in restaurants. Nederland kent een wettelijk rookverbod voor bepaalde openbare ruimtes, zoals stations en kantoren.

De Europese regelgeving was tot nu toe vooral gericht op reclame-uitingen en het verpakkingsmateriaal. Zo zijn de waarschuwingsteksten op pakjes sigaretten een direct gevolg van door Brussel uitgevaardigde regels. Ook financiert de Unie campagnes die het roken moeten tegengaan.

Wat doet de EU tegen roken? http://ec.europa.eu/health/index_nl.htm. Klik op ‘Tobacco’