Morningafterpil voor pubers Chili

De Chileense president Michelle Bachelet heeft gisteren een belangrijke stap gezet waardoor meisjes vanaf 14 jaar straks weer de morningafterpil kunnen kopen, zonder de toestemming van hun ouders. De minister van Gezondheid gaf overheidsklinieken hier vier maanden geleden al toestemming voor. Het Hooggerechtshof bepaalde vrijdag dat de minister dit niet mocht besluiten. Alleen de president mag dat.

In het katholiek-conservatieve Chili leidde de pil tot veel ophef. Maar Bachelet wilde het besluit graag handhaven: in Chili is abortus verboden en jaarlijks raken er 40.000 pubermeisjes ongewenst zwanger. Bachelet regeert sinds begin 2005 op basis van een coalitie van christen-democraten en socialisten. Deze Concertación leidt het land sinds de terugkeer naar de democratie, in 1990.

Als de president het pilbesluit aan het Congres had voorgelegd, was het bijna zeker gesneuveld. De christen-democraten in de coalitie stonden onder druk van de kerk en de rechtse oppositie om het programma tenminste af te zwakken. Bijvoorbeeld door meisjes onder de 16 wel tot ouderlijke toestemming te verplichten.

Het presidentiële decreet van Bachelet houdt het programma onaangepast. Het moet nog getoetst door het Chileense equivalent van de Algemene Rekenkamer. Die zal binnen drie maanden uitsluitsel geven. (BBC)