Mogelijke celstraf na illegaal tewerkstellen van medici

Amsterdam. Voor het illegaal tewerkstellen van Zuid-Afrikaanse artsen en verpleegkundigen en voor belastingfraude heeft justitie in Amsterdam vijftien maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, geëist tegen de directeur van de Stichting Zorg Medisch Specialisten. Deze stichting haalde in de periode 1999-2002 36 artsen en verpleegkundigen naar Nederland. Zij gingen aan het werk in niet-universitaire ziekenhuizen, formeel bleven ze in dienst van de stichting. Het waren, zo erkent ook justitie, allemaal goed gekwalificeerde medici. Het gaat in deze zaak vooral om de vraag of de directeur van de stichting van de overheid toestemming had voor zijn werkwijze. De uitspraak volgt op 26 februari.