Gemeenten zien niets in Bodemrichtlijn EU

ROTTERDAM. De Nederlandse provincies en gemeenten hebben reserves ten aanzien van de door Brussel voorgestelde richtlijn ter bescherming van de bodem. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg schrijven in een brief, die recent naar de Europese Commissie is verstuurd, dat het Nederlandse beleid voldoende bescherming biedt voor de bodem in Nederland. Een aparte, Europese rapportageverplichting vinden ze eveneens onnodig en ongewenst. De Commissie kan gebruik maken van de informatie uit nationale rapportages, vinden de Nederlandse gemeenten en provincies.