Floresman had normaal brein

De hersenvorm van de Floresmens lijkt niet op die van moderne mensen met microcefalie (ziekelijk kleine hersenen). Dit blijkt uit een vergelijking van de schedels van negen microcefalen en tien gewone moderne mensen. Op alle vier de gebruikte criteria valt het Floresmannetje (vaak de ‘Hobbit’ genoemd) in de groep van de gewone mensen, ondanks de zeer kleine hersengrootte van deze mensensoort.

Met deze publicatie van een groot aantal antropologen, vandaag in de Amerikaanse Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Early Edition, is een belangrijke nieuwe stap gezet in de wetenschappelijke discussie over de mysterieuze mensachtige die 100.000 tot 14.000 jaar geleden op het Indonesische eiland leefde. Eerder werd door een lid van dit team al in Science aangetoond dat de hersenen van de Hobbit meer lijken op die van Homo erectus dan die van moderne mensen – dus los van deze microcefaliekwestie.

De grote vraag over deze 110 cm grote mens met de chimpansee-achtige hersenomvang van 417 centiliter (cc) is of het hier een mismaakte moderne mens (normale herseninhoud 1.300 cc) betreft, of een verdwergde vorm van de veel oudere Homo erectus die zich op het eiland bleef handhaven.

Helaas is er maar één schedel gevonden, naast allerlei ander skeletmateriaal – allemaal even klein. Zolang geen tweede schedel is gevonden blijft er onzekerheid over de ‘normaliteit’ van deze ene.

Onmiddellijk nadat in 2004 de vondst van deze kleine mens bekend werd, zeiden sommige geleerden dat het hier om een klein mensenras ging, met normale herseninhoud. Net zoals het pigmeeënras. Maar deze ene vondst was toevallig van een mismaakt exemplaar. Asymmetrieën in de schedel zouden wijzen op aangeboren afwijkingen en hoogstwaarschijnlijk op microcefalie.