Efficiëntie is niet heilig

Met enige verbazing las ik gister in nrc.next een artikel van een Friese burgemeester over haar ervaringen met de bestuurskracht in Nederland. De burgemeester vergeleek de situatie van Friesland met een recente, zeer snel doorgevoerde, bestuurlijke herindeling in Denemarken. Het is daarbij opvallend dat bestuurskracht kennelijk wordt afgemeten aan de snelheid waarmee lokale besturen kunnen worden samengevoegd.

Gemeentelijke herindelingen vinden in Nederland al vele jaren plaats en kennelijk steeds sneller. Friesland is bijvoorbeeld rond 1980 ingrijpend heringedeeld, midden Limburg rond 1990, Brabant rond 1997 en Drenthe rond 2000, maar kennelijk gaan die herindelingen niet lang mee, want in Limburg zijn recent diverse gemeenten opnieuw heringedeeld en kennelijk staat dat in Friesland - 25 jaar later - ook weer te gebeuren.

Lokale bestuurders zijn blijkbaar verzot op herindeling, maar is dat waar het per se om gaat? De gemeente van deze burgemeester kent ongeveer 10.200 inwoners. Dat is niet veel, maar ook niet extreem weinig. Grotere gemeenten zijn waarschijnlijk economisch gezien efficiënter, maar in het openbaar bestuur zou het niet alleen om efficiëntie moeten gaan, maar ook om factoren als identiteit en bereikbaarheid. Ik vraag mij af hoe publieksvriendelijk megagemeenten zijn met een oppervlakte van 50.000 hectare en meer, omdat het bestuur dan toch ver weg zit.

En het samenvoegen van de provincie Friesland met Groningen en Drenthe zou bijvoorbeeld heel efficiënt kunnen zijn, maar ik denk dat veel Friezen daar toch niet op zitten te wachten.

Brieven en opiniestukken graag sturen naar opinext@nrc.nl, onder vermelding van naam en woonplaats.

    • M. J. Hüsen Dordrecht