Eerste proces van Haags Strafhof begint nu echt

De Congolese militieleider Thomas Lubanga moet terechtstaan op verdenking van oorlogsmisdaden. De rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) hebben gisteren bekendgemaakt dat er „substantiële redenen” zijn om aan te nemen dat Lubanga schuldig is. Er volgt nu een proces waar een hogere bewijslast geldt.

De hoofdaanklager van het ICC Luis Moreno Ocampo verdenkt Lubanga (46) van het ronselen en inzetten van kindsoldaten in de Oost-Congolese regio Ituri. Lubanga, politiek leider van de l’Union des Patriotes Congolais (UPC), en de gewapende vleugel daarvan, FPLC, wordt verdacht van het actief ronselen van kinderen die hij inlijfde bij zijn militie in de periode tussen juli 2002 en december 2003. De oorlog in Congo was toen drie jaar gaande. Zowel de UPC als de FPLC waren organisaties van de Hema. Ituri was het toneel van een bloedige etnische strijd voornamelijk tussen de Hema en Lendu. De strijdende milities hebben sinds 1999 circa 60.000 mensen vermoord.

Volgens de rechter van het ICC, de Fransman Claude Jorda, gisteren, was er sprake van „systematische praktijk”. Een groot aantal kinderen werd opgeleid om te vechten.

De rechtszaak tegen Lubanga is het eerste proces van het Internationaal Strafhof. Sinds de oprichting op 1 juli 2002 van het eerste permanente tribunaal voor de berechting van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid is de aanklagers geregeld traagheid verweten. Ze zouden te langzaam zijn met onderzoek naar mogelijke zaken en het opstellen van aanklachten.

De Lubanga-zaak wordt doorverwezen naar andere rechters, die het eigenlijke proces gaan voeren. Een datum is nog niet bekend.

Sinds de oprichting van het Joegoslavië-tribunaal (1993), in opdracht van de Verenigde Naties, zijn er tribunalen gekomen voor onder andere Rwanda, Sierra Leone en Irak – het eerste in VN-verband, het tweede door de VN en Sierra Leone samen, en het derde als volledig Iraakse aangelegenheid. En in 2002 is dus het Internationaal Strafhof in Den Haag opgezet. (ANP, AP, Reuters)