Eens per jaar kritisch kijken naar aandelen geen luxe

Vermogensbeheerders sturen hun klanten in deze periode een jaaroverzicht van de beleggingsportefeuille. Ook voor wie zijn vermogen – groot of klein – zelf belegt, is het zaak minimaal één keer per jaar de beleggingen onder de loep te nemen. Zo’n periodieke check-up biedt een beter overzicht en kan de performance verhogen.

Overzicht. Maak een overzicht van de effecten en vermeld aankoop- en huidige koers. Erg precies hoeft dat niet, het gaat om het inzicht. Daarna is het tijd om eerlijk tegen uzelf te zijn. Welk rendement is er werkelijk op de effecten in portefeuille behaald? Als blijkt dat een aandeel of beleggingsfonds ieder jaar een rendement behaalt dat lager is dan de rente op een risicoloze staatsobligatie of een spaarrekening, is het tijd actie te ondernemen.

Houdt rekening met wat ankeren of verliesaversie wordt genoemd. Beleggers klampen zich niet zelden vast aan de aankoopkoers van een aandeel of fonds. Wanneer het aandeel lager staat dan dit emotionele ijkpunt, kan het moeilijk zijn het aandeel te verkopen. Deze tactiek – de aandelen waarop winst wordt behaald verkopen en die zijn achtergebleven houden – leidt tot een treurige portefeuille met beperkte winstpotentie.

Dividend. Grofweg is het criterium of het aandeel of fonds op basis van de huidige informatie opnieuw in de portefeuille zou worden opgenomen. Maar handel niet overhaast. Bij twijfel over de performance zijn de resultaten over een jaar vaak te beperkt. Kijk naar de potentie van het aandeel en vergeet een eventueel dividend niet in de rendementsberekening op te nemen.

Wie zijn portefeuille met de index over een jaar vergelijkt, kan zichzelf zowel in positieve als negatieve zin voor de gek houden. Uitgangspunt is de middellange termijn, zo’n drie tot vijf jaar. Als een effect in die periode slechter presteert dan andere binnen dezelfde sector of categorie, kan dat reden zijn voor actie.

Wees ook alert op te veel spreiding in de portefeuille. Vanaf een bepaald punt heeft het toevoegen van extra aandelen of beleggingsfondsen geen effect. Beleggingsfondsenonderzoeker Morningstar (www.morningstar.nl) heeft een gratis instrument om de spreiding over sectoren en regio’s in een fondsenportefeuille te monitoren.

Beleggingsmix. Zoals uit veel onderzoek blijkt, wordt 80 procent van het beleggingsrendement behaald door de juiste beleggingsmix. Let daarom op de weging van de verschillende categorieën. Door het goede afgelopen beursjaar is de kans groot dat door de koersstijgingen de weging van aandelen flink is opgelopen. Pas die weer aan de uitgangspunten aan. Ontbreken beleggingscategorieën met een redelijk stabiel rendement, zoals obligaties en vastgoed? Koop dan goed gespreide fondsen om deze categorieën in te vullen. Parkeer desnoods tijdelijk een deel van het door verkoop van effecten vrijgekomen geld op een spaarrekening.

Cleo Scheerboom

Steeds meer beleggingshuizen bieden de mogelijkheid beleggingen online te monitoren. Gebruik de zoekterm ‘Portefeuillebeheer’ voor een overzicht.

    • Cleo Scheerboom