Een Britse vriend in bange tijden

Het isolement in Europa dreigt na het Nederlandse nee tegen de Europese Grondwet.

De Britse minister Geoff Hoon toont echter begrip voor de Haagse positie.

Geoff Hoon, gisteren in de Britse residentie in Den Haag. Foto Roel Rozenburg Den Haag:29.1.7 Geoff Hoon. © foto Roel Rozenburg
Geoff Hoon, gisteren in de Britse residentie in Den Haag. Foto Roel Rozenburg Den Haag:29.1.7 Geoff Hoon. © foto Roel Rozenburg Rozenburg, Roel

Heeft Nederland nog vrienden in Europa? Die vraag doemt op na de bijeenkomst van ‘Achttien vrienden van de Europese Grondwet’, eind vorige week in Madrid. De achttien lidstaten besloten door te gaan met de Europese Grondwet en zich niet te laten ringeloren door de Nederlanders en Fransen die daar eerder in referenda nee tegen hadden gezegd. Desnoods moest Nederland maar een oplossing opgelegd krijgen, klonk het grimmig in de wandelgangen. Eerder al had de Duitse kanselier Angela Merkel – zittend EU-voorzitter – laten blijken dat ze de Grondwet wilde handhaven; al evenmin een begripvolle boodschap voor Den Haag.

In de beste tradities van de Europese evenwichtspolitiek, zijn de Britten de Nederlanders nu te hulp geschoten. Gisteren bezocht de Britse minister Geoff Hoon (Labour, Europese Zaken) Den Haag om samen met minister Bot (CDA, Buitenlandse Zaken) de stand van zaken rond het Europees Grondwettelijk Verdrag door te nemen. In een nabetrachting met deze krant op de monumentale residentie van de Britse ambassadeur, toont Hoon zich uiterst vriendelijk over de Nederlandse positie, zonder zich er overigens mee te vereenzelvigen. Nederland geïsoleerd in Europa? „Nederland en wij zitten op één lijn als het er om gaat op pragmatische en praktische wijze een uitweg te vinden voor het Grondwettelijk Verdrag.”

Wat betekent dat in de praktijk?

„We erkennen allebei dat de uitkomsten van de referenda hebben uitgewezen dat Europa veel sneller gaat dan het publiek kan bijhouden. We moeten die referendumuitslagen niet te licht nemen. Ook in ons land wekten de grondwettelijke kanten van het Verdrag kritiek, waren mensen gevoelig voor het verlies van identiteit en soevereiniteit. We moeten daarom meer tijd nemen en moeite doen om mensen uit te leggen welke invloed Europa heeft op hun dagelijks leven en welk voordeel Europa gebracht heeft. Ik profiteerde er zelf gisteren nog van. Ik reisde naar Nederland met een goedkope vlucht, te danken aan de liberalisering van het luchtverkeer door de EU. Probleem is dat ik waarschijnlijk de enige passagier was die zich dat realiseerde.”

Betekent uw gezamenlijke positie met Nederland dat u minister Bots voorstellen over een ander Europees Verdrag steunt? Hij wil alle politieke symboliek schrappen, evenals het Handvest voor Grondrechten voor de Burger.

„Bot heeft hierover een goede speech gehouden, die serieus genomen moet worden. Maar zoals voor alle voorstellen geldt, bekeken moet worden welke het meest helpt om de 27 lidstaten het eens te laten worden.”

U heeft zelf al een voorzet gegeven. Onlangs zei u dat als het Verdrag zich zou beperken tot de details van het bestuur, een referendum in uw land niet nodig zou zijn. Dat lijkt op het voorstel van de Franse presidentskandidaat Sarkozy, die ook een mini-Verdrag wil.

„Leuk geprobeerd, maar ik ga hier niet onze onderhandelingspositie prijsgeven. Dat doe ik in ons parlement. Wat ik bedoelde is dat de meeste veranderingen van EU-verdragen tot nu toe wijzigingen in het bestuur waren om dit effectiever en efficiënter te laten verlopen. Ik ben daar voor! Als het voorliggend Verdrag zich daar op zou richten, zou een referendum inderdaad niet nodig zijn.”

    • Kees Versteegh