Deze dakkapel komt toch nog van Dexia

Wat jarenlang als uitzichtloze zaak gold, begint nu toch zijn einde te naderen: de Legio Lease-affaire. Beleggers én bankiers zijn tevreden nu het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat een belangrijke schikking tussen Dexia Bank en belangenorganisaties aan alle leenbeleggers mag worden opgelegd.

Een volkssport groeide uit tot volksschandaal toen de beurs kelderde. Via Bank Labouchère, destijds een dochter van verzekeraar Aegon, sloten Nederlandse onvermogenden voor miljarden leningen af om in aandelen te beleggen. Sommigen beseften niet de risico’s die zij namen, anderen werden verkeerd voorgelicht door adviseurs die meer oog hadden voor hun eigen portemonnee dan die van hun klant. Gevolg: toen het rendement op de beurs onder de kosten van de lening dook, ontstonden restschulden. Hoe lager de koersen, hoe groter de gaten.

Eind 2002 trof Dexia, de bank die in 2000 eigenaar werd van Labouchère, een voorziening van bijna een half miljard euro om tegemoet te komen aan klachten van gedupeerde beleggers. Dexia reserveerde het bedrag voor een schikking. Een stroom rechtszaken was op gang gekomen toen bleek dat veel onvermogende beleggers misleid waren. De beursindex AEX noteerde toen 340 punten.

In juli 2003, toen de AEX verder was weggezakt naar 300 punten, maakte Dexia bekend dat ruwweg de helft van haar klanten was ingegaan op een schikkingsvoorstel, waarbij contracten konden worden verlengd of restschulden konden worden afgelost met hulp van renteloze leningen.

Maar de andere helft van de beleggers was ontevreden. Nieuwe rechtszaken volgden, de partijen moesten opnieuw om tafel. In april 2005, toen de AEX op 347 stond, kwam de Duisenberg-schikking tot stand, de regeling die nu algemeen verbindend is verklaard door het hof.

Niet alleen de rechterlijke uitspraak is fijn voor vele beleggers, wat de koersen ondertussen op het Damrak deden was nog veel fijner. Wat zich ooit als dramatisch maatschappelijk probleem opdrong, moet de laatste jaren voor vele gedupeerden een opmerkelijke draai hebben gekregen. De toonaangevende beursindex staat nu op 500 punten. Dat is 40 tot 66 procent hoger dan het moment waarop belangrijke schikkingen werden getroffen. Natuurlijk zijn er nog vele trieste individuele gevallen in het Dexia-schandaal, maar het kan niet anders dan dat er een groeiende colonne gedupeerde Dexia-beleggers rondloopt die inmiddels weer op winst staat.

Het is de kracht van vele succesvolle beleggers: gewoon blijven zitten.

Jeroen Wester

    • Jeroen Wester