Accountantscontrole

Het bericht onder het kopje `Accountants willen ook persberichten controleren` (25 januari) bevat de suggestie dat accountants dit op eigen initiatief zouden willen, uit controlezucht of commerciële motieven. Dat is onjuist, accountants controleren alleen als anderen daarom vragen. In dit geval is dat de wetgever: een persbericht over jaarcijfers moet informatie over de status van de jaarrekening bevatten, indien deze nog niet is goedgekeurd. Vorig jaar bleek dat ruim 70 procent van de beursfondsen niet aan deze bepaling voldeed. Het getuigt van zorgvuldigheid van de accountant om de onderneming hierop te wijzen.

    • Berry Wammes Hoofd Beleidsontwikkeling
    • Innovatie Nivra