‘Turkije schendt veelvuldig’

Turkije is vorig jaar het vaakst veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Tegen het land werden 312 vonnissen gewezen, waarbij een schending van de mensenrechten is vastgesteld. Na Turkije volgen Slovenië (185 vonnissen), Oekraïne (119) en Polen (107).

Dit blijkt uit cijfers die het hof gisteren, vooruitlopend op zijn jaarverslag, heeft bekendgemaakt. Het Straatsburgse hof waakt over de naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarbij 46 landen zijn aangesloten. Dat geschiedt op basis van individueel klachtrecht van burgers over overheden.

Vorig jaar stelde het hof in 1.445 zaken schending vast van ten minste een van de fundamentele mensenrechten uit het verdrag.

Nederland is zes keer veroordeeld: drie keer voor onmenselijke behandeling, twee keer wegens schending van respect voor privé- en gezinsleven en een keer wegens inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

Na Polen vielen in de Europese Unie (27 landen) de meeste veroordelingen in Italië (96 vonnissen, voor bijna de helft wegens schending van het eigendomsrecht) en Frankrijk (87).