Poëzie zonder reclame, nieuws, en file-informatie

De goddelijke vonk. Gesprekken met dichters uit het radio-programma Kunststof. Rubinstein, 3 cd’s. Duur ±3 uur. € 14,95

***--

Wie is de beste presentator van het radioprogramma Kunststof? Dat is de vraag die zich opdringt wanneer je luistert naar de drie cd’s van De goddelijke vonk. Elke cd bevat deelgesprekken met zes dichters, keurig verdeeld over de drie interviewers: Jellie Brouwer (vaak bemoedigend en bevestigend), Petra Possel (op zoek naar het dichterlijke ontstaansproces) en Frénk van der Linden (mikkend op het emotionele moment). De kracht van Kunststof ligt in de terloopsheid. Het gaat over koetjes, kalfjes, gesprekslijntjes lopen dood, en dan opeens gebeurt er wat. Spannende radio. Op de cd’s zijn echter niet de hele interviews opgenomen. Daarbij is er meer gedaan dan het nieuws en de pauzemuziekjes weghalen: per uitzending van 55 minuten blijven er zo’n 10 minuten over, en dat wil zeggen dat al het gekeuvel is weggesneden. Natuurlijk, het soortelijk gewicht van de gesprekken gaat omhoog, maar sommige zware thema’s worden wel heel eenvoudig aangeroerd, alsof de dichters niets liever doen dan zich blootgeven.

Er blijven een paar mooie interviewfragmenten over met bijvoorbeeld Rutger Kopland, Rogi Wieg en Erik Jan Harmens. Laatstgenoemde vertelt aanstekelijk over de financieel-economische implicaties van de titel van zijn tweede bundel (Underperformer), over neologismen, het failliet van metaforen en over de autoritten door tunnels met zijn autistische zoon. Hier is Kunststof op zijn best: het gesprek gaat op een volkomen vanzelfsprekende manier van de hak op de tak. En het geeft werkelijk een andere blik op Harmens’ poëzie.

Toef Jaeger

    • Toef Jaeger