Paki-bashing

Eind jaren zestig werd de Engelse taal verrijkt met het exotische woord Paki. Als verbastering van Pakistani, was Paki een scheldnaam voor immigranten afkomstig uit het voormalige Brits-Indië die in groten getale gevolg gaven aan de uitnodiging van de Britse overheid om in Engeland te komen werken. Engeland kampte in die tijd met openlijk racisme. De leus Paki, go home! werd een klassieker en sloeg op immigranten uit Pakistan, India en Bangladesh. Ik herinner me, wonende in Engeland in de jaren zeventig, hoe het op de muren gekalkt stond. Mijn vader, een postbeambte, kwam een keer van werk thuis met een bebloed overhemd en kapotte bril. Slachtoffer van de tijdgeest op straat.

Zo’n knokpartij vormt de openingsscene van Londonstani, de debuutroman van de Paki Gautam Malkani. Een blanke zou een sikh Paki hebben genoemd. Maar het is de sikh die zijn homofobie gewelddadig uitleeft op de blanke, terwijl drie andere Zuid-Aziatische Britse jongeren stoïcijns toekijken. De blanke krijgt kennelijk zijn verdiende loon. Het leest als zoete wraak voor de Zuid-Aziatische diaspora, die elke blanke beschouwt als een voormalige koloniale onderdrukker van hindoes, sikhs en moslims.

Maar toen een Bollywood-actrice in de Britse Big Brother ‘hond!’ en ‘ga terug naar je sloppenwijk!’ naar haar hoofd kreeg geslingerd van een blanke concurrente, laaiden de sentimenten hoog op. Indiërs uit haar vaderland waren verbijsterd, excuses werden geëist. Voor de Zuid-Aziatische diaspora in Engeland werd het echter een opsteker: eindelijk voelden ze zich in hun landen van oorsprong erkend in hun ervaring. Gisteravond werd de actrice tot winnares gekozen.

Toch mag Big Brother platform bieden aan alle uitingen, ook racistische. Het blootgeven van je diepste zieleroerselen om je concurrenten te laten wegstemmen, is nu juist het doel van dit op hoge kijkcijfers mikkende programma. De kunst van reality-tv is nu juist het realisme van de dialogen. Laat de kijker maar wikken en wegen en wegpesten. Reality-tv is oorlog. En in oorlog hou je ervan elkaar te haten.

Naema Tahir is jurist en auteur van ‘Kostbaar bezit’.

    • Naema Tahir