Nooit zo’n gezellige formatie meegemaakt

Liep het onbetaald verlof van Wijffels bij de Wereldbank niet eind januari af?

Dan moet hij dus uiterlijk overmorgenochtend met een eindverslag naar de koningin, wil hij donderdag in Washington bijtijds op kantoor zijn.

Einde van een onvergetelijke vrijetijdskledingmaand!

Maar hoe is het intussen afgelopen? Weliswaar vergeet je langzamerhand dat we al maandenlang zonder echte regering zitten, en vindt iedereen het een veilig idee dat Kamp in zijn demissionaire staat niet nog ergens aan een oorlog mag deelnemen, zomin als Karla Peijs alvorens door de achterdeur naar Zeeland te worden afgevoerd nog de kans krijgt om op Verkeer & Waterstaatgebied een heilloos plan te verzinnen – maar op een dag zullen ze in Den Haag toch met nieuwe kandidaten moeten komen.

De laatste berichten over de formatie wilden zoals gebruikelijk weer een heel goed gevoel geven.

„Ook op de lastige onderwerpen als de hypotheekrenteaftrek, de kosten van de AOW en de zogenoemde medisch-ethische onderwerpen”, las ik zaterdag, „zou een akkoord binnen handbereik zijn, hoewel er nog stevig onderhandeld moet worden”.

De lastige onderwerpen als hypotheekrenteaftrek, de kosten van de AOW en de zogenoemde medisch-ethische onderwerpen?

Daar kan ik alleen maar uit begrijpen dat de informateur gedurende de ongedwongen weken die achter ons liggen een beetje de regie is kwijtgeraakt.

De afspraak was toch, als ik me goed herinner, dat de beraadslagingen zouden beginnen met vijf of zes hete hangijzers, breekpunten en onbespreekbaarheden, waarna men er in de laatste week nog een paar honderd hamerstukken doorheen zou jassen? Eerst het zuur, dan het zoet. Waarom is Wijffels van die verstandige strategie afgeweken? Wat is er aan al die praattafels precies gebeurd? En heeft Rouvoet nu alleen nog de dag van vandaag over om de afgeschafte abortus binnen te halen, of om z’n euthanasietaboe bij Bos te ruilen tegen z’n homohuwelijktaboe?

Dan kan het vanavond nog een latertje worden.

Het kan ook zijn dat Wouter, om de sfeer niet te bederven, een paar van die PvdA-standpunten allang heeft weggegeven. Al was het maar uit onvrede met dat verschrikkelijke partijbestuur van ’m dat er al jaren van droomt om op alle kieslijsten om en om en om en om een vrouw, een man, een getrouwde homo en een allochtoon te zetten, zodat Klaas de Vries nooit meer ergens aan te pas kan komen.

Zonder dat ik dáár nog een seconde bij had stilgestaan, merkte ik trouwens dat de campagnes voor maart ook al zijn begonnen! Dat krijgen we er dus nog bij. Sinds vrijdag hoorde ik Femke Halsema al weer optreden in vier of vijf radio- en televisieprogramma’s, en zag ik Mark Rutte collega Rita Verdonk (door CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen ooit aangeduid als ‘dat godvergeten kutwijf’. Bron: de altijd hoflijke Bert Bakker van D66) alweer demonstratief op al haar wangen zoenen om te laten zien hoe totaal ze samen koek en ei zijn geworden.

Het is natuurlijk belangrijk om er voor te zorgen dat Karla Peijs straks in Middelburg kan regeren met fatsoenlijke Gedeputeerden – maar kunt u, amper twee maanden na oktober/november, nóg eens een campagne aan?

Ik niet, als ik eerlijk ben. En zeker niet als het tegelijkertijd in de riante achterkamers van Friese of Limburgse buitens toch niet helemaal wil vlotten met lastige onderwerpen als de hypotheekrenteaftrek, de kosten van de AOW en de zogenoemde medisch-ethische onderwerpen, waarover een akkoord weliswaar binnen handbereik ligt, maar waarover – altijd in een opperbeste en vriendschappelijke ambiance – natuurlijk nog stevig onderhandeld moet worden.

Terwijl Wijffels dan al weer hoog en breed in Amerika zit? En niemand ons kan garanderen dat de vrome Balkenende en de nog veel vromere Rouvoet alsnog ruzie krijgen met de iets minder vrome Bos?

    • Jan Blokker