Mondo bizarro (6,5)

dolfijn.jpgNog iets over puber Masja die een doodgeboren baby opgroef voor een liefdesdrankje. Waarom? Omdat (westerse) tv-series als Witch of  Sabrina the teenage witch de jeugd bederven, verklaart een pedagoog vroom in Komsomolskaja Pravda. TV made her do it.

Welja, geef de Amerikanen maar weer de schuld. Wat lezen we vandaag in de KP, die zaterdag diep geschokt  het verhaal van Masja bracht? Anderhalve pagina promo voor hekserij en helderzienden. Op pagina 17 prijzen tevreden klanten magiër Anton Tarasov en de liefdesdrankjes van heks Jelena Meili aan. (Naar oeroud recept van haar baboesjka die ’duistere kunsten’ beheerst: ‘plotseling nodigde hij me uit voor een diner bij kaarslicht!’) Alsof ze hier Hollywood nodig hebben voor hekserij.

    • Coen van Zwol