Geweld is geen antwoord op `foute` regimes

Jan Willem Sap koestert in zijn artikel (NRC Handelsblad, 16 januari), in tegenstelling tot Bot die hij bekritiseert, een visie op het Amerikaanse Irak-beleid die bijzonder vernietigend is voor de veiligheid in Irak. Er zou een strijd gaande zijn tegen een schurkenstaat en tegen het terrorisme in het algemeen. Het bewijs daarvoor zou destijds geleverd moeten worden door VN-inspecties. Dat bewijs werd niet geleverd en toch legitimeerde Bush zichzelf om een inval te doen waarvan men hoe langer hoe meer de wrange vruchten plukt. Dit bewijst geenszins het democratische gehalte van de VS. De ideologie verkondigen om landen te democratiseren verwordt hiermee tot een aperte leugen. Bot had niet alleen bij zijn demissionaire status tegen Amerikaanse militaire bemoeienis moeten zijn, maar al vanaf het ter sprake brengen ervan.

Dat Bot zich nu uitspreekt tegen het zenden van nog meer Amerikaanse soldaten naar Irak getuigt alleen maar van realiteitszin; het geweld is verergerd en er worden steeds meer jonge mensen aan opgeofferd. Er zal dus nooit sprake kunnen zijn van een duidelijke winnaar waar Sap het over heeft. Al vele deadlines zijn de revue gepasseerd. Geweld is geen antwoord op `foute` regimes. Het tij moet keren door gezamenlijke belangen op tafel te leggen om deze in een sfeer van gelijkwaardigheid te kunnen bespreken. Alleen zo krijgt het gewone volk weer een echte stem.

    • G. Boulouize-Van Huit Lelystad