De islam kan wat goede pr gebruiken

Een betere verstandhouding tussen moslims en niet-moslims. Daaraan wilde een groep moslimjongeren in Almere bijdragen door op verzoek informatie over de islam te geven aan niet-moslims. Maar ondanks een flyercampagne en de website moslimsinalmere.nl is Salaheddien Boulaabi (30), de enige ‘uitleenmoslim’ van Nederland, in anderhalf jaar tijd nog nooit benaderd voor een gesprek. „Onze pr is slecht”, concludeert Boulaabi.

Waarom zou er behoefte zijn aan een uitleenmoslim?

„Omdat er veel misverstanden en vooroordelen over moslims bestaan. Op mijn werk vroeg laatst een collega aan me: ‘Als praktiserend moslim moet jij toch je vrouw slaan?’ En leerlingen van een middelbare school in Almere dachten dat alle moslimmeisjes zichzelf moeten besnijden. Zulke misverstanden zijn niet bevorderlijk voor de integratie. Gezien het gebrek aan dialoog leek het ons een goed idee om op verzoek uitleg over de islam te geven aan niet-moslims.”

Kunnen moslims dat niet zelf?

„Oudere moslims spreken vaak niet goed Nederlands. En jongeren willen niet altijd over het geloof praten. Dat kan leiden tot vragen, bijvoorbeeld bij bedrijven die moslims in dienst hebben. Waarom willen sommige moslims vijf keer per dag bidden en geen handen geven aan vreemde vrouwen? Daar zou ik goed antwoord op kunnen geven.”

Hoe ontstaan de misverstanden?

„De islam is vaak negatief in het nieuws. In de media zie je steeds weer berichten over radicaliserende moslimjongeren. Maar wij zijn niet allemaal zoals Samir A. En niet alle moslims pleiten voor invoering van de sharia. Helaas zijn de excessen bepalend voor het oordeel over de hele moslimgemeenschap.”

Arjen Ribbens

    • Arjen Ribbens