Wikipedia is geen speeltje van naamloze boeren

Ofschoon ik al twee jaar aan Wikipedia meewerk, had ik mezelf nog niet als `maoïst` leren zien. Dankzij het essay van Jaron Lanier (Opinie & Debat, 6 januari) weet ik nu beter: ik maak deel uit van een `dwaas collectief` en ben door mijn meewerken aan Wikipedia een `kuddedenker`.

Ik ben het eens met Lanier dat er gevaren schuilen in een ongebreideld vertrouwen in de `onzichtbare hand` die de samenleving stuurt in de richting die de massa verkiest. Het is inderdaad verkeerd dat door de enorme populariteit van bepaalde websites, zoals Wikipedia, die sites bij zoekmachines vóór aan in de lijst van informatiebronnen terechtkomen en daarmee andere websites, met originele, kwalitatief betere, informatie wegdrukken.

Anderzijds schetst Lanier een karikatuur van hoe Wikipedia gevuld wordt. Het zijn geen naamloze boeren die in kolchozen samenwerkend een grote oogst voor Mao binnenhalen. In de afgelopen jaren heb ik heel wat individuele Wikipedianen leren kennen, elk met een eigen persoonlijkheid die, meewerkend aan dit gemeenschappelijk project, hun individuele eigenaardigheden, voorkeuren en stijl, volledig behouden. Dat er door anonieme gasten ook wordt bijgedragen vind ik zelf wel een bezwaar, maar van alle goede toevoegingen en verbeteringen die behouden blijven, blijkt maar een klein deel te komen van personen die zich achter een IP-nummer schuilhouden.

De in Nederland tachtig actieve `moderatoren` kunnen niet worden beschouwd als een geheime dienst van een collectivistisch regiem, maar zijn stuk voor stuk met naam of pseudoniem bekend.

Lanier stelt dat Wikipedia gebaseerd zou zijn op de misvatting van de onfeilbaarheid van het collectief. Hij schrijft dat ”een dogma van de wikiwereld is dat alle gebreken () gaandeweg zullen worden rechtgezet.” Wie ervaring heeft met de Nederlandstalige Wikipedia, weet heel goed dat de dagelijkse zorgen om de feilbaarheid zó groot zijn dat een dergelijk ideaal hier nooit bereikt zal worden.

    • Dolph Kohnstamm