Waar blijft informatica?

Boeiend verhaal over het nieuwe bètavak NLT (W&O, 20 januari). Dat Nederland een niet al te opvallend `bètaland` is, is al lang bekend. Dat we nu bètaprofielen gaan koesteren en NLT (Natuur, Leven en Technologie) daar als knuffel in kan fungeren, prachtig. Maar waar blijft in dit verhaal het vak informatica, dat als keuzevak in 1999 is geïntroduceerd voor alle profielen? Om het spoedig in te voeren, is door een consortium van universiteiten gedurende een aantal jaren een versnelde eerstegraadscursus in het leven geroepen, die eerstegraads docenten uit allerlei vakrichtingen zou omscholen tot docent informatica in de bovenbouw van het havo en vwo.

Aan ongeveer 60 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs met havo/vwo wordt het vak informatica gegeven. Het wordt echter niet bij NLT betrokken, in zoverre dat docenten informatica alleen NLT mogen doceren als ze tevens fysisch geograaf, bioloog, scheikundige, natuurkundige of wiskundige zijn. De overige informatici mogen dus aan de zijlijn toekijken. Toch zijn in de domeinomschrijvingen van NLT vele onderwerpen opgenomen die een relatie hebben met de aspecten van ict die niet specifiek technologisch of technisch georiënteerd zijn. Zoals in de havo-domeinen Zorgen en genezen, Opsporen en beschermen, Communiceren en navigeren en Gemak dient de mens en in de vwo-domeinen Aarde en klimaat, Biomedische technologie en Bio-informatica. Daarin zitten ict-aspecten waarmee docenten informatica in hun opleiding in aanraking zijn gekomen.

Het zou een goede zaak zijn en getuigen van werkelijke coöperatie in het voortgezet onderwijs als vermeende grenzen tussen alfa-, bèta- en gammaprofielen gerelativeerd worden en er gekeken wordt naar inhoudelijke samenwerkingsmogelijkheden. Een al lang gekoesterde wens van breed georiënteerde docenten, zeker de academisch geschoolden. Moeten we weer een decennium of zo wachten voor het zover is of zouden we nu al knopen kunnen doorhakken?

    • Secretaris Vereniging I
    • René Franquinet Docent Informatica