Voordelen van collectieve raadplegingen via internet

Op 6 januari stond er in Opinie & Debat een artikel over collectivisme op internet. Jammer genoeg was het een erg eenzijdig artikel.

Collectieve raadplegingen via internet bieden grote voordelen. In de eerste plaats komt de juistheid van de inschattingen die een groep als collectief kan maken. Daarnaast is het mogelijk om via internet raadplegingen anoniem te laten verlopen. Hierdoor kunnen traditioneel heilige huisjes zonder gevaar voor de boodschapper ter discussie worden gesteld, waardoor gedurfde, nieuwe denkrichtingen zonder belemmering verkend kunnen worden.

Tot slot is ook de besparing van tijd en reiskosten een belangrijk voordeel van discussies via internet in vergelijking met fysieke bijeenkomsten, zeker voor internationale teams en communities.

Collectieve wijsheid kan het meest zinvol toegepast worden op een concreet niveau. Bijvoorbeeld medewerkers van een organisatie die hun collectieve mening geven over de voorgenomen strategie of burgers die meedenken over beleid en mogelijke veranderingen via een burgerforum. Door geselecteerde groepen te raadplegen over actuele zaken, kunnen bestuurders doordachte adviezen krijgen van deskundige personen en kunnen zij bij overname van die adviezen rekenen op een breed draagvlak onder de betrokkenen bij de uitvoering.

Voor een goed resultaat moeten collectieve raadplegingen voldoen aan bepaalde voorwaarden. De geselecteerde deelnemers moeten een vergelijkbare diversiteit kennen als de samenstelling van de gehele groep die betrokken is bij het onderwerp van de raadpleging. Daarnaast moeten de deelnemers tijdens de raadpleging onafhankelijk van elkaar hun mening geven, zodat de volledige kennis van alle individuele deelnemers maximaal benut wordt.

    • Michel Brakenhoff