Tegenstellingen over Grondwet in EU verscherpt

De tegenstelling binnen de Europese Unie over de toekomst van de Grondwet is gisteren na een speciale bijeenkomst van achttien EU-landen verscherpt. Hierdoor is de kans verkleind dat EU-voorzitter Duitsland in juni een akkoord bereikt om de impasse over de Grondwet te doorbreken die de Unie al anderhalf jaar verlamt.

De achttien landen van de EU die het verdrag ratificeerden en zich verenigden in de ‘Vrienden van de Grondwet’, voelen niets voor een aanpassing van de tekst, bleek gisteren. Voor Nederland, dat net als Frankrijk de Grondwet afwees, is een compromis juist onbespreekbaar zolang drastische wijzigingen uitblijven.

In een verklaring stelt de groep van achttien dat zij naar een oplossing streeft „op basis van het grondwettelijk verdrag dat in oktober 2004 door alle lidstaten van de EU is ondertekend”. Een akkoord zal de ,,fundamentele inhoud en de evenwichtigheid’’ van die tekst moeten respecteren. Na de ondertekening in Rome volgden in alle landen ratificatieprocedures. In Frankrijk en Nederland leidde dit tot referenda waarbij de meerderheid van de bevolking de Grondwet afwees.

Een aanvulling van de tekst is voor de ‘Vrienden’ wel bespreekbaar. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken stelde gisteren voor in het verdrag bepalingen op te nemen over toelating van nieuwe leden, subsidiariteit, energiepolitiek en veiligheid. De eerste twee punten kunnen worden gezien als handreiking aan Nederland. Maar van een ingrijpender gezamenlijk Europees veiligheidsbeleid wil Den Haag niets weten.

Nederland onthoudt zich van commentaar op de bijeenkomst in Madrid, waarvoor het net als Frankrijk niet was uitgenodigd. „Wij voelen ons niet geïsoleerd, omdat meer landen het verdrag niet hebben geratificeerd”, aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

De bijeenkomst in Madrid was vanaf het begin omstreden. Spanje en Luxemburg namen het initiatief tot de vergadering omdat de ‘ja-stemmers’ volgens hen te weinig werden gehoord.

Nederland: pagina 3

    • Mark Kranenburg