Meldplicht in- en uitvoer contanten

Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel van demissionair minister Zalm (Financiën, VVD) om de controle op witwaspraktijken en de financiering van terrorisme te verscherpen.

Het voorstel vloeit voort uit een Europese verordening ter bestrijding van het terrorisme.

Als Tweede en Eerste Kamer over enkele maanden instemmen met de wet moeten reizigers van en naar de Europese Unie aangifte doen als ze meer dan 10.000 euro aan contant geld in- of uitvoeren. Hetzelfde geldt voor cheques of andere waardepapieren.

Het kabinet wil de wet al half juni van dit jaar van kracht laten worden.

Met de nieuwe wet willen de autoriteiten witwaspraktijken tegengaan, zoals het omzetten van drugsgeld in verhandelbare materialen, maar ook de financiering van terrorisme beter bestrijden.

Het kabinet stelt dat naarmate het financiële stelsel beter wordt beschermd tegen deze zaken „bepaalde groeperingen en individuen de controlemechanismen trachten te omzeilen door de fysieke smokkel van contanten en cheques”.

Wie het geld meeneemt de grens over, zal in het land waar hij of zij de Europese Unie verlaat of binnenkomt zelf de aangifte moeten regelen.

In die aangifte moet een aantal belangrijke gegevens worden vermeld. Zoals de hoogte van het geldbedrag, de naam van de eigenaar en de beoogde ontvanger. Ook de herkomst van het geld en wat ermee gaat gebeuren, moeten worden vermeld in de aangifte, evenals de transportroute die wordt afgelegd en met welk vervoermiddel wordt gereisd. Ten slotte zijn gegevens van de aangever vereist.

De douane en de Financial Intelligence Unit Netherlands (FIU-NL, het voormalige meldpunt ongebruikelijke transacties-MOT) worden belast met de toepassing van deze maatregel.