Maria Goos

Met De geschiedenis van de familie Avenier schrijft Maria Goos een vierdelig feuilleton à la Heimat, waarin we een halve eeuw lang één familie volgen, en zo Nederland zien veranderen. Donderdag gingen deel 1 en 2 in première.

„‘Avenier’ heeft de structuur van een langlopend feuilleton, maar moet wel in twee toneelavonden worden gepropt. Dat wreekt zicht: zeventien pesonages is teveel. [...] Blijft staan dat zij wederom haar grote gave toont om rijke, geestige dialogen te schrijven en daaruit mensen te scheppen van wie je kunt houden. Genieten en meeleven, daar gaat het toch om.”

Wilfred Takken, 26 januari 2007

Tournee t/m 6 mei. Inl. 020-6269550 of www.hettoneelspeelt.nl