Lui, langzaam, matig

In het artikel Lui, langzaam, matig (W&O 20 januari) staat te lezen dat de Nederlandse student slechtere resultaten behaalt dan zijn Duitse collega. Gebrekkige voorkennis en een geringe motivatie worden als oorzaken genoemd. Vanuit mijn ervaring als docent aan een faculteit economie wil ik op een ontwikkeling wijzen, die in de discussies over de kwaliteit van het onderwijs nog weinig aandacht gekregen heeft.

Het denken in abstracte modellen is kenmerkend voor de theorievorming in veel wetenschappen. Voor het bestuderen van bijvoorbeeld natuurkunde of taalkunde is het vermogen tot analytisch en abstract denken onmisbaar. Het verschil tussen vwo/universiteit versus havo/hbo is (was?) de mate van abstractie in de leerstof. Echter, sinds het studiehuis is het analytisch vermogen van aankomende studenten achteruitgegaan. De pleitbezorgers van het `leren leren` hebben deze vaardigheid kennelijk over het hoofd gezien. De verleiding om stof die tot dieper nadenken aanleiding geeft weg te laten, is te groot geweest. Dit verklaart tevens waarom de grammaticale kennis van scholieren tegenwoordig zo beperkt is.

De student van vandaag is niet lui of ongemotiveerd, is mijn ervaring. Het feit dat Duitse studenten in statistiek ondanks minder voorkennis toch beter presteren zou wel eens mede zijn oorzaak in het bovenstaande kunnen hebben.

    • W. Pijls Rotterdam