Kort geding om stemcomputers

De fabrikant van stemmachines, Sdu, heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. De Sdu wil afdwingen dat al haar haar stemcomputers bij de komende Statenverkiezingen worden gebruikt.

De rechtszaak staat voor 2 februari op de agenda, maar de directie van de Sdu zegt te hopen dat „het allemaal niet nodig is”. Volgens de Sdu kunnen de computers bij de verkiezingen gewoon worden gebruikt omdat er aanpassingen worden aangebracht die straling verminderen. Het geding is ook nodig vindt het bedrijf omdat er sprake is van forse financiële en reputatieschade.

De directe aanleiding voor de juridische stappen is het besluit dat minister Nicolai (Bestuurlijke Vernieuwing, VVD) onlangs nam om de Sdu-computers af te keuren voor de komende Statenverkiezingen. Die zijn op 7 maart. Het bedrijf voelde zich hierdoor overvallen omdat het van mening was dat er tot half februari kon worden gewerkt aan verbeteringen. De afkeuring betekent volgens de Sdu-directie dat geen diensten kunnen worden geleverd aan grote gemeenten zoals Eindhoven en Tilburg. Een precieze omvang van de schade wil Sdu niet geven, maar het bedrijf zegt wel dat „om veel geld gaat”.

De stemcomputers van Sdu zijn volgens de actiegroep ‘Wij vertrouwen stemcomputers niet’ niet te gebruiken omdat de machines een signaal afgeven waardoor „op tientallen meters afstand” kan worden herleid wat iemand heeft gestemd. Daarom keurde het ministerie van Binnenlandse Zaken vorig jaar november voorafgaande aan de Tweede-Kamerverkiezingen al 1.200 stemcomputers af. Het gevolg was dat voor bijna een miljoen mensen in 35 gemeenten andere voorzieningen moesten worden getroffen. In elf plaatsen konden andere computers worden opgesteld, de rest moest het rode potlood voor de kiezers klaarleggen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestelde hiervoor 100.000 rode potloden.