Groenten en fruit: droevig

In het artikel Rauwkost bij de lunch (W&O 20 januari) staan de resultaten van een onderzoek naar de eetgewoonten met betrekking tot groenten en fruit van kinderen. Het is verpletterend te lezen, dat dit onderzoek oplevert, dat de eetgewoonten van kinderen onder meer beïnvloed worden door hun smaak, het voorbeeldgedrag van de ouders en de beschikbaarheid van groeten en fruit. Daar zou iemand zonder wetenschappelijk promotieonderzoek nooit op zijn gekomen. We weten, met wat extrapolatie, nu ook waarom er in de Sahellanden minder boterletter en rolmops worden gegeten.

Het onderzoek heeft ook een lessenserie opgeleverd. Hoeveel en wat voor schoolkinderen in Nederland krijgen die de komende jaren voorgeschoteld? Dat is toch relevante informatie? Of is het alleen maar een experiment ten koste van schoolkinderen, een soort vivisectie? Leuk vervolgresultaat voor de onderzoekers en nuttig resultaat voor de leerlingen minder dan nul: tijdens zulke lessen moeten er andere worden geschrapt.

Iets anders is wat in soortgelijke krantenartikelen vaker voorkomt: het niet verantwoorden van de keuze van wat wel en niet bij het onderzoek wordt betrokken. Waarom in dit onderzoek deze keuze van landen? Misschien omdat de onderzoekers geen raad weten met Frans?

    • R. Hamburger Dordrecht