Formatie volgende week in eindfase

De onderhandelaars Balkenende (CDA), Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) verwachten eind volgende week een akkoord te hebben voor een nieuw kabinet. De kans dat het volgende week nog misgaat, is volgens ingewijden ‘klein’.

Tijdens de besprekingen deze week op het Catshuis in Den Haag hebben de drie fractievoorzitters en hun secondanten opnieuw goede vorderingen gemaakt. Dit heeft de woordvoerder van informateur Wijffels na afloop medegedeeld. „Op steeds meer punten tekent zich overeenstemming af”, aldus de woordvoerder. Ook op lastige onderwerpen als de hypotheekrenteaftrek, de kosten van de AOW en de zogenoemde medisch ethische onderwerpen zoals abortus en euthanasie zou een akkoord binnen handbereik zijn, hoewel er nog stevig onderhandeld moet worden. De onderhandelaars zelf hebben niets gezegd over de inhoud van het op handen zijnde akkoord.

Als de fracties van de drie partijen instemmen met het conceptregeerakkoord, volgt de verdeling van de ministersposten. Eind februari kan het nieuwe kabinet dan rond zijn, een week voor verkiezingen voor de Provinciale Staten van 7 maart.

Tot nu toe is duidelijk geworden dat CDA, PvdA en ChristenUnie willen investeren in onder meer het onderwijs, de probleemwijken in de grote steden, het milieu en de verpleeghuiszorg. Ook willen ze de koopkracht van de laagstbetaalden verbeteren.

Gisteren lekte uit dat de secretarissen generaal (de hoogste ambtenaren van de departementen) op verzoek van Wijffels een advies aan de onderhandelaars hebben gegeven over bezuinigingen op het ambtelijk apparaat. Volgens dat rapport zouden er zeker 10.000 rijksambtenaren moeten verdwijnen in de komende kabinetsperiode. Dat zou een besparing van 750 miljoen euro op leveren. Gedwongen ontslagen zijn volgens het rapport ‘onvermijdelijk’. Alle ministeries moeten effectiever gaan werken door zich meer te richten op projecten. Het is niet duidelijk of de onderhandelaars het advies overnemen. Juist deze week maakte een adviesorgaan van de Tweede Kamer bekend dat de geplande inkrimping van het aantal ambtenaren de afgelopen vier jaar niet is gelukt. Tegen de afspraken in zijn er juist meer ambtenaren bijgekomen sinds 2001.

Meer over de kabinetsformatie via www.nrc.nl