de official

Het motto van de jury bij het geven van de cijfers aan de turnstertjes: beoordelen, niet veroordelen. 26/1/2007 Foto Freddy Rikken Presenteren deelneemstertjes aan jury sprong
Het motto van de jury bij het geven van de cijfers aan de turnstertjes: beoordelen, niet veroordelen. 26/1/2007 Foto Freddy Rikken Presenteren deelneemstertjes aan jury sprong Rikken, Freddy

The Hall of Gymnastics, een fraai uitgelichte, splinternieuwe turnhal onder een van de aanvliegroutes van Schiphol. Iets wat tijdens de regionale instapwedstrijden meisjes 4de divisie onontkoombaar hoor- en voelbaar is. Veel ouders en verzorgers op de tribunes. Voorzien van videocamera’s, fototoestellen, pakjes drinken en boterhammen. Het is ten strengste verboden te flitsen en de wedstrijdvloer met ‘buitenschoenen’ te betreden. De oefeningen van de kleintjes zijn verdeeld over brug, sprong, balk en vloer. Bij elk onderdeel is een tafeltje geplaatst waarachter, na eerst de toestellen uitvoerig te hebben gecontroleerd, twee juryleden plaatsnemen. Om het getoonde een cijfer te geven onder het motto: beoordelen, niet veroordelen! De jurering vindt plaats conform de regels die daarvoor zijn opgesteld door de Fédération International de Gymnastique, een kloek boekwerk met tekst en notaties. Laatstgenoemden doen denken aan het wedstrijdschema die een kunstvliegpiloot op zijn dashboard plakt om daarboven niet volledig de weg kwijt te raken. Aftrek van punten volgt wanneer de trainster hinderlijk de juryleden het zicht ontneemt, nul punten wanneer het turnstertje schielijk moet worden opgevangen, bij vloeken. Bij aanvang van de verrichting op de vloer klinkt er een verplicht stukje swing van Glenn Miller. Maar na honderd turnstertjes verzuchten moeders op de tribune: nee toch, niet wéér deze muziek!

Dit is de 27ste aflevering in een serie over officials in de sport.

    • Freddy Rikken