De maan in meters 2

Dr. J.Helderman zit er niet ver naast, wel iets in zijn brief naar aanleiding van het artikel `De maan in meters` (W&O 13 en 20 januari). Het brandstofprobleem in de luchtvaart bestond toen er, in de eerst 15 jaren na de oorlog, daarna weet ik het niet, getankt werd in `Gallons`, de Amerikanen in US. Gallons, 3,785 liter, de Engelsen in Imperial Gallons 4,546 liter (dat had dus in feite weinig met het SI te maken). Als je nu opgegeven had dat je X gallons getankt wilde hebben, dan ging er in de Brits georiënteerde landen X keer 4,546 liter in, was je in de Amerikaanse invloedssfeer dan kreeg je maar X keer 3,785 liter. Gezien de grote hoeveelheden die lijnvliegtuigen nodig hebben scheelde dat een slok op een borrel! Daardoor is het meermaals, ik durf niet te zeggen enkele keren, misgegaan. Op die mogelijke fout werd er tijdens onze opleiding grote nadruk gelegd, het zit bij mij nog in het geheugen gegrift.

    • J.P.M. Bloemhard Oud Vlieger