Brussel wil af van `tanktoerisme`

Brussel, 27 jan. De grote verschillen in dieselaccijns voor vrachtwagens in de EU-landen moeten verdwijnen, vindt de Europese Commissie. Dat vooral Luxemburg veel `tanktoeristen` onder de truckers trekt, verstoort de Europese interne markt, vindt Brussel. Europees Commissaris Laszlo Kovacs (Belastingen) presenteert de EU-landen op 15 februari een voorstel. De transportsector vindt dat Brussel het tanktoerisme nogal overdrijft. Wagens maken hooguit een ingelaste tussenstop: ze rijden geen honderden kilometers om. Grote bedrijven hebben een eigen dieselopslag en tanken zelden onderweg. De EU-landen moeten overigens wel unaniem instemmen met belastingvoorstellen.