Betuweroute goed voor ontwikkeling zeehavens

Het Havenbedrijf Rotterdam is dagelijks bezig de goederenstroom tussen de wereldmarkt en het Europese achterland goed te laten verlopen. Ook per spoor. Vanuit deze praktijkervaring willen we het artikel van Marc Chavannes over de Betuweroute aanvullen en actualiseren (Opinie & Debat, 20 januari). Chavannes klaagt over de uitgebleven privatisering.

Hem is blijkbaar geheel ontgaan dat in een unieke samenwerking de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam samen met ProRail een exploitatiebedrijf hebben opgezet. Dit exploitatiebedrijf wil volume organiseren en de variabele kosten van de lijn dekken. Met steun van kabinet en Tweede Kamer hebben wij een concessie voor 5 jaar verkregen om deze exploitatievorm sluitend maken!

Chavannes mist nog een belangrijke ontwikkeling. Hij klaagt over de kwaliteit van het spoorvervoer, maar hem ontgaat blijkbaar, dat juist de Betuweroute er voor kan zorgen dat goederentreinen van het bestaande spoornet kunnen verdwijnen, waardoor meer ruimte ontstaat voor het personenvervoer. En de Betuweroute maakt het mogelijk om treinen met zware lading en gevaarlijke stoffen buiten de grote steden langs de Brabantroute en de Utrechtroute te laten rijden, hetgeen voor de bewoners minder geluidsoverlast en meer veiligheid oplevert.

Chavannes heeft gelijk dat de binnenvaart een grote capaciteit heeft, maar voor vervoer met een bestemming die niet aan het water ligt, is juist spoorontsluiting aantrekkelijk ter vermijding van files, emissies en dure overslagkosten. Verder is Chavannes niet actueel geïnformeerd, als hij de aansluiting op het Duitse spoor een nog ontbrekende pijler noemt.

Ten slotte, een ondernemer verdient niet aan de oprijlaan, maar aan de fabriek die daardoor ontsloten wordt. Zo is het ook met de Betuweroute, die als achterlandverbinding ruimte maakt voor de ontwikkeling van het transport en de industrie in onze zeehavens. De politiek richt zich sterk op de rijksuitgaven, wij vragen om aandacht voor de inkomstenkant van onze nationale economie.

    • Hans Smits
    • Jaap Jelle Feenstra
    • Hoofd Public Affairs Havenbedrijf Rotterdam
    • Resp. President-Directeur