Arbeidsmarkt bijna even krap als in 1970

Het tekort aan personeel is in Nederland sinds 1970 niet zo groot geweest. Omdat de economische opleving doorzet, zal het personeelstekort waarschijnlijk nog dit jaar het 37 jaar oude record evenaren.

De stijgende vraag naar personeel valt samen met een grote uitstroom van ouderen; in 2008 zal de grootste groep werknemers ooit met pensioen gaan.

Begin deze maand waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 219.000 vacatures. Bij 254.000, zoals voor dit jaar verwacht, zijn er net als in 1970 op elke duizend banen 29 vacatures.

Toch voorzien economen geen loonexplosie. Begin jaren zeventig stegen de lonen in de marktsector jaarlijks met ruim 4 procent. Dit jaar verwacht het Centraal Planbureau een gemiddelde stijging van een kleine 2 procent (beide gecorrigeerd voor inflatie).

„Het grote verschil is de toegenomen internationale concurrentie. Nederland prijst zich nu sneller uit te markt met hoge lonen. De vakbonden weten dat te hoge looneisen werkgelegenheid kosten”, zegt Frank Cörvers, arbeidsmarkteconoom aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast was de loonstijging volgens hem begin jaren zeventig extra hoog, omdat werknemers een inhaalslag maakten na de geleide loonpolitiek tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

Economen schetsen wel het gevaar dat productie door personeelsgebrek naar het buitenland gaat en de kwaliteit van publieke diensten (onderwijs, zorg) afneemt.

Personeel: pagina 23

    • Elsje Jorritsma
    • Ben Vollaard