Ambtenaren op de trap

Het is blijkbaar nuttig ambtenaren (op het Provinciehuis Z-H., Gemeentehuis den Haag) te animeren om meer de trap te nemen in plaats van de lift (NRC Handelsblad, Wetenschapspagina, 18 januari). Dat zou volgens de promovendus o.m. kunnen worden bereikt door de trappenhuizen te voorzien van glazen deuren `zodat mensen konden zien waar ze terecht kwamen. Uiteindelijk bleek alles te duur`. Nu zien, in grote gebouwen, trappenhuizen er niet alleen uit als nooduitgangen, ze zijn het ook, als onderdelen van de vluchtwegen. Daartoe zijn ze voorzien van branddeuren die er, in geval van brand, voor moeten zorgen dat trappenhuizen vrij van rook en vuur blijven. Glazen deuren of deuren met elementen van glas zijn vanuit deze benadering derhalve ongewenst in trappenhuizen. Geen centenkwestie dus, maar een weloverwogen veiligheidsmaatregel

    • Ir A. van der Wouden