Acht opleidingen tot specialist gestaakt

Nederlandse ziekenhuizen hebben sinds 2004 acht artsenopleidingen acuut moeten stopzetten, omdat die na visitaties niet aan de wettelijke vereisten bleken te voldoen.

Ook kregen 77 ziekenhuizen te verstaan dat ze artsen mochten opleiden maar dan tijdelijk en onder strikte voorwaarden. Met name onenigheid tussen medisch specialisten, een intimiderende sfeer voor de artsen in opleiding tot medische specialist (aio’s) of onvoldoende supervisie, lagen aan de stopzetting ten grondslag.

Dit blijkt uit ongeveer zeshonderd brieven die de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) na visitaties de afgelopen drie jaar naar alle opleidingsziekenhuizen heeft gestuurd, en waarvan deze krant geanonimiseerde kopieën bezit. De commissie ziet toe op de kwaliteit van de specialistenopleidingen en bepaalt of een ziekenhuis artsen mag opleiden tot medisch specialist. De bevoegdheden van de MSRC zijn wettelijk vastgelegd.

Het is voor het eerst dat de commissie haar oordelen openbaar maakt en een beeld kan worden gegeven van berispingen en het stoppen van opleidingen. Volgens deskundigen is het aantal berispte ziekenhuizen de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.

De gesprekken die zijn gehouden met de artsen in opleiding op een afdeling tellen daarin het zwaarst. In de brieven wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van een „ernstig tekortschietend opleidingsklimaat”, of „spanning tussen de opleider en de plaatsvervangend opleider” of bijvoorbeeld „een volstrekt onvoldoende functioneren van de opleidingsgroep”. Zeventien keer werd sinds 2004 de aanvraag voor een geheel nieuwe opleiding niet erkend.

Vaak hield de opleider te weinig supervisie, of kon de veiligheid van de arts-assistenten niet worden gewaarborgd. Dat betekent dat de nog onervaren artsen bijvoorbeeld fouten verzwijgen, wat gevolgen kan hebben voor de veiligheid van hun patiënten.

Ook signaleerde de MSRC spanningen tussen medisch specialisten. Veelal moesten artsen in opleiding te veel ‘productie draaien’, waardoor ze te weinig leerden, of juist te weinig opereerden. In Nederland leiden 140 zorginstellingen artsen op in 27 specialismen.

opleidingen: pagina 38

    • Joke Mat
    • Esther Rosenberg