Ziekenhuizen moeten beter desinfecteren

Rotterdam. Het desinfectiebeleid in ziekenhuizen is onvoldoende om de patiëntveiligheid te waarborgen. Dat staat in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ziekenhuizen hebben wel aandacht voor desinfectie, maar vaak ongestructureerd. Volgens het rapport is een adequaat desinfectiebeleid nog niet genoeg verankerd in de werkwijze en de procedures van de ziekenhuizen. De IGZ adviseert minister Hoogervorst (VVD, Volksgezondheid) samen met de industrie, het College Toelating Bestrijdingsmiddelen en de betrokken beroepsgroepen een oplossing te zoeken voor de ingewikkelde procedure en hoge kosten die gepaard gaan met de toelating van desinfectiemiddelen.