‘Veiligheid van de reiziger stond voorop’

De Haagse wethouder Pieter van Woensel ontkent dat problemen met de RandstadRail zouden zijn verzwegen. „Opgeloste problemen hoef je nu eenmaal niet te melden.”

Pieter van Woensel Wethouder Pieter van Woensel (Verkeer, VVD) Den Haag RandstadRail

De RandstadRail, de snelle lightrailverbinding die Den Haag verbindt met Rotterdam en Zoetemeer, wordt sinds de start geteisterd door problemen. Dieptepunt was de ontsporing bij halte Forepark in november, waarbij zeventien mensen lichtgewond raakten. Over de verantwoordelijkheid wordt sindsdien hevig gediscussieerd.

Duidelijk is dat de Haagse wethouder Pieter van Woensel (Verkeer, VVD) een belangrijke rol speelt. Hij is tevens portefeuillehouder verkeer en vervoer bij het stadsgewest Haaglanden, opdrachtgever van RandstadRail. Het stadsgewest Haaglanden zou problemen hebben verzwegen tegenover de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat.

Heeft u na diverse vertragingen (de oorspronkelijke startdatum was 3 september, maar pas op 29 oktober reed het eerste voertuig) te vroeg groen licht gegeven?

„Het klopt dat we graag wilden gaan rijden. Maar we hebben altijd de veiligheid van de reiziger voorop gesteld. Alle deskundigen waren het erover eens dat er veilig gereden kon worden. Ook de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat.”

Maar u heeft wel informatie achtergehouden voor die inspectie, zo blijkt volgens de Volkskrant van vandaag uit ‘geheime’ notulen.

„Dat is niet waar. Er waren inderdaad problemen, onder andere met wissels, maar die waren opgelost voordat de inspectie haar oordeel gaf. En opgeloste problemen hoef je nu eenmaal niet te melden. Bovendien zijn die notulen niet geheim, iedereen mag ze opvragen. Ik deel de conclusies van die journalist dan ook niet.”

Er was geen sprake van een crisisvergadering op 19 oktober, een week voor het inspectiebezoek?

„Nee, het was een regulier overleg.”

Klopt het dat er slechts drie dagen is getest voordat RandstadRail van start ging?

„Dat bestrijd ik. Er is een proeftijd geweest van drie weken. Daarin zijn er volop testritten geweest. De problemen die daarbij naar voren kwamen zijn allemaal tijdig opgelost. Nogmaals: er wordt pas gestart als het veilig is.”

Wat kunnen we van u verwachten?

„Nou, voorlopig niets. Drie onderzoeken lopen nog, te weten van DeltaRail, van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van Pieter van Vollenhoven. Bovendien start binnenkort een eigen extern onderzoek van Haaglanden. Ik wacht de resultaten af, en onderneem pas actie als alle feiten op tafel liggen. Ik wil nu al mijn energie steken in het weer laten rijden van RandstadRail.”

Vanaf maandag moet er weer worden betaald voor vervangend vervoer, ondanks verzet van de Zoetermeerse gemeenteraad en reizigersvereniging Rover.

„Het vervangend vervoer is inmiddels op acceptabel niveau, dus vinden wij dat er weer geld gevraagd kan worden. Bovendien krijgen reizigers dertig procent reductie.”

    • Brian van der Bol