Rechters benoemen ‘zware’ top bij Stork

De ondernemingskamer heeft vanmorgen drie ‘zwaargewichten’ benoemd als supercommissaris bij Stork. Zij moeten een oplossing vinden voor de impasse waarin dit industriële bedrijf is geraakt.

De ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof, een college dat gespecialiseerd is in conflicten binnen bedrijven, heeft oud-premier en voormalig FNV-voorzitter Wim Kok, oud-werkgeversvoorzitter en voormalig Akzo-topman Kees van Lede en voormalig Philips- en Ahold-bestuurder Dudley Eustace aangewezen als commissaris van Stork. Zij treden met speciale bevoegdheden toe tot de al bestaande raad van commissarissen en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de ondernemingskamer.

Met de benoeming onderstreept het gerechtshof dat het conflict bij Stork (12.000 werknemers, beurswaarde 1,3 miljard euro) van groot belang is voor de wijze waarop in het Nederlandse bedrijfsleven de rechten worden verdeeld tussen bestuurders, aandeelhouders en werknemers.

De nieuwe commissarissen hebben tijdelijk het alleenrecht om te bepalen wat er op aandeelhoudersvergaderingen besproken en besloten kan worden. Daarnaast hebben zij het eindoordeel over de strategie van Stork, het onderwerp dat tot een hoogoplopend conflict heeft geleid tussen het bestuur van Stork en de twee grootaandeelhouders Centaurus en Paulson & Co. De ontevreden aandeelhouders willen dat Stork twee van de drie divisies afstoot en zich concentreert op de luchtvaartactiviteiten. De raad van bestuur, de al zittende commissarissen en de werknemers willen het bedrijf niet zo ingrijpend opsplitsen.

De nieuwe commissarissen zullen naar verwachting zeker een half jaar aanblijven. Zolang twee onderzoekers, die ook vanmorgen zijn benoemd, een enquête houden naar de situatie bij Stork, zullen de supercommissarissen in functie blijven. Voorzitter Willems van de ondernemingskamer zei vanmorgen dat dit onderzoek binnen uiterlijk zes maanden afgerond zal „kunnen en moeten zijn”.

Mochten belanghebbenden van Stork besluiten tot een vervolgprocedure waarin zij het hof vragen wanbeleid vast te stellen en maatregelen te treffen, dan zullen de nieuwe commissarissen ook gedurende deze periode aanblijven.

Stork: pagina 9