Ramsj

Jacques-Henri Lartigue: Photograph. Gebonden, Christian Brandstatter Verlag 1998, 126 blz., van €79,90 voor €39,90 bij Premsela in Amsterdam (020-6624266).
Jacques-Henri Lartigue: Photograph. Gebonden, Christian Brandstatter Verlag 1998, 126 blz., van €79,90 voor €39,90 bij Premsela in Amsterdam (020-6624266).

Alan Davidson: North Atlantic Seafood. Paperback, Ten Speed Press 2003, 512 blz. van €25,– voor €12,50. Bij Scheltema in Amsterdam (020-5231411; www.scheltema.nl)

Kort voor zijn dood, in 2003, won Alan Davidson de Erasmusprijs voor zijn indrukwekkende culinaire studies. Davidson behoort tot de belangrijkste culinaire publicisten in de wereld en was gespecialiseerd in zeevruchten. In North Atlantic Seafood geeft hij een overzicht van alle eetbare zeevis, plus de schaal- en schelpdieren uit de Atlantische Oceaan. In Seafood of South-East Asia, dat bij Scheltema is afgeprijsd tot €12,50, doet hij hetzelfde voor Aziatische wateren. De boeken zijn aantrekkelijk vormgegeven, met tekeningen en recepten.

Martha G. Anderson, Philip M. Peek: Ways of the Rivers. Paperback, UCLA Fowler Museum 2002, 363 blz., van €28,– voor €7,50 bij De Boekenmarkt in Den Haag (070-3658226; www.de-boekenmarkt.nl)

Mooi boek in groot formaat over ‘Arts and Environment of the Niger Delta’. In drie hoofdstukken beschrijven diverse deskundigen over onder meer de geschiedenis van bronsindustrie in Nigeria, over grafkunst en over maskers en houtsnijwerk. Niet alle afbeeldingen zijn van even goede kwaliteit, maar alles bij elkaar is het een fraai boek. Met eindnoten.

Brigitte Léal (e.a.): The Ultimate Picasso. Paperback, Harry N. Abrahams 2003, 550 blz., van €39,90 voor €19,90 bij Roelants Nijmegen (024-3221734; www.roelants.com

In deze zware, vierkante paperback, zijn ruim twaalfhonderd werken van Picasso afgebeeld en beschreven. De inleidende en begeleidende teksten zijn van Brigitte Léal (voor de periode 1881- 1916), Christine Piot (1917-1952) en Marie-Laure Bernadac (1953-1973). Het boek is gedrukt op glanzend papier; de illustraties, doorgaans in kleur, zijn van goede kwaliteit. Nog een kunstboek bij Roelants: Panamarenko for Scholars (van 50,– voor 24,90), een boek in groot formaat met werk van de bekende beeldende kunstenaar uit Antwerpen.

Max Arthur: Vergeten stemmen uit de Grote oorlog. Gebonden, Mets & Schilt 2004, 364 blz., van €22,– voor €7,90 bij Steven Sterk in Utrecht (030-234.0580)

In 1972 begonnen archivarissen van het Imperial War Museum in Londen mensen te interviewen die de Eerste Wereldoorlog hadden meegemaakt. Alle gesprekken werden op band opgenomen. Vervolgens lagen die banden bijna dertig jaar ongebruikt op de plank, tot Max Arthur ze allemaal afluisterde. De selectie die hij maakte is chronologisch geordend: van 1914 tot 1918. Er komen niet alleen militairen aan het woord, maar ook burgers. Het voorwoord is van krijgshistoricus Martin Gilbert.

Henry Kamen: The Duke of Alba. Gebonden, Yale University Press 2004, 204 blz., van €38,50 voor €7,50 bij Donner in Rotterdam (010- 217.5274) en bij Scheltema in Amsterdam (020-5231411; www.scheltema.nl)

Beknopte biografie van de hertog van Alva, bijgenaamd de IJzeren Hertog. Kamen beschrijft hoe Alva opgroeide, door Europa reisde en kon klimmen naar de top van het Spaanse leger. Kamen maakte daarbij gebruik van de omvangrijke correspondentie die Alva naliet. Alva’s schrikbewind leidde tot een verheviging van de opstand in de Nederlanden en uiteindelijk tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Gerard Reve: Brieven aan Matroos Vosch. Paperback, Veen 1997, 366 blz., van €18,11 voor €5,– bij Steven Sterk in Utrecht (030-234.0580)

Brieven van Gerard Reve aan zijn levensgezel Matroos Vosch, voorbeeldig bezorgd door Nop Maas. De brieven bestrijken de periode 1975-1992. Doordat Vosch het dichtst bij Reve staat en hem het best kent, maakt de auteur hem keer op keer en zonder terughouding deelgenoot van de kern van zijn leven en schrijverschap, aldus Maas. Een ander fraai en interessant brievenboek is Je bent een allerbeminnelijkste dwaas, met daarin de briefwisseling tussen Belle van Zuylen en Benjamin Constant, vertaald en ingeleid door Greetje van den Bergh. Dit (gebonden en verzorgd uitgegeven) boek is bij De Slegte afgeprijsd van €31,– voor €9,99.

Jan van Alphen (red.): De trap naar de verlossing. Geb. Etnografisch Museum Antwerpen, 186 blz., van €38,– voor €14,– bij alle filialen van De Slegte (www.deslegte.com)

Mooi boek, in groot formaat, over ‘2500 jaar kunst en religie van het jainisme’. Het jainisme, ook Jain Dharma genoemd, behoort met acht tot tien miljoen aanhangers tot de kleinste wereldgodsdiensten. Dit geïllustreerde boek bevat zeven hoofdstukken over onder meer de historische achtergrond van de ‘jaingemeenschap’, over de jaindoctrine, jainhandschriften, jainminiaturen en ‘jainistische monumentale schilderkunst’. De illustraties zijn prachtig.

    • Ewoud Sanders