Raad: bij ontslag geen vergoeding

Werkgevers hoeven, als het aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ligt, ontslagen werknemers geen vergoeding meer te betalen. Ook hoeven ze voor de ontslagaanvraag niet meer naar de rechter of het Centrum voor Werk en Inkomen.

Werkgevers moeten in ruil daarvoor aantoonbaar en fors investeren in de scholing van hun personeel. Ook moeten werknemers voorafgaand aan het ontslag een doorbetaalde zoektermijn krijgen waarin de werkgever helpt bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Dat staat in het WRR-rapport Investeren in werkzekerheid dat dinsdag wordt gepresenteerd. Het is een advies aan het nieuwe kabinet, maar veel aanbevelingen zouden eigenlijk moeten worden uitgevoerd door de sociale partners.

De werkgevers zien het rapport als steuntje in de rug bij hun pogingen het ontslagrecht te versoepelen. In december liep, na twee jaar onderhandelen in de Sociaal-Economische Raad, een ‘bijna-akkoord’ stuk. Volgens Wilna Wind, bestuurslid van de FNV, heeft het WRR-advies geen enkele toegevoegde waarde. Afschaffen van de ontslagvergoeding is volgens haar onbespreekbaar.

De Amsterdamse hoogleraar economie Jules Theeuwes, een van de hoofdauteurs van het advies, benadrukt dat het niet de bedoeling is dat het kabinet de ontslagbescherming afschaft en daarna maar ziet of er iets terechtkomt van de afspraken over scholing. „De sociale partners moeten er zelf, in de cao’s, uitkomen. Wij denken dat de werknemer er meer aan heeft als hij niet achteraf een ontslagvergoeding krijgt, maar vooraf tijd en geld krijgt om zich te scholen en te solliciteren.”

Ontslagadvies: pagina 11