Nederland in Madrid niet welkom

In Madrid praat vandaag een aantal lidstaten van de Europese Unie over de Grondwet. Wat is die bijeenkomst en waarom is Nederland er niet bij?

Het gaat om een samenzijn van de achttien landen van de Europese Unie die zichzelf de ‘Vrienden van de Europese Grondwet’ noemen. Zij hebben allemaal de Grondwet geratificeerd – dezelfde Grondwet die de kiezers in Frankrijk en Nederland in 2005 per referendum hebben afgewezen. En daar zit een probleem, want de Europese Grondwet kan alleen van kracht worden als alle 27 EU-landen haar hebben goedgekeurd.

Doel van de bijeenkomst in Madrid is, zoals organisatoren Spanje en Luxemburg zeggen, te helpen zoeken naar een uitweg uit de impasse. EU-voorzitter Duitsland wil in juni een voorstel presenteren om de Grondwet vlot te trekken.

Nederland, evenmin als Frankrijk uitgenodigd voor de bijeenkomst, is niet gelukkig met de gang van zaken. Volgens premier Balkenende kan de bijeenkomst in Madrid de pogingen van Duitsland om een uitweg te vinden juist bemoeilijken. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken zei deze week in Brussel erop te vertouwen dat de bijeenkomst de tegenstellingen niet zal vergroten.

Het samenzijn is tevens bedoeld om tot uitdrukking te brengen dat de Europese Grondwet inmiddels door tweederde deel van de lidstaten van de EU wordt gesteund. De voorstanders vinden dat er teveel aandacht wordt besteed aan het nee-kamp. Behalve de achttien landen die de Grondwet hebben geratificeerd, zijn ook Portugal en Ierland morgen van de partij. Zij werden uitgenodigd nadat zij interesse hadden getoond. Groot-Brittannië, Polen, Zweden, Denemarken en Tsjechië, landen waar de Grondwet omstreden is en nog geen besluit is gevallen, zijn morgen in Madrid net als Nederland niet van de partij.

Mark Kranenburg

    • Mark Kranenburg