Laat inzicht van Kissinger is ridicuul en gratuit

Het artikel `Alle kernwapens de wereld uit, dus ook uit Amerika` in Opinie & Debat van 20 januari van het illustere kwartet Kissinger, Nunn, Perry en Schultz geeft mij een vieze smaak in de mond. Zij hadden dit moeten zeggen toen ze nog iets te zeggen hádden. Dan hadden ze er wellicht wat aan kunnen dóén. Een gratuite oproep, derhalve.

Eerst pleiten ze zichzelf vrij door te verklaren dat hun handelswijze in de Koude Oorlog niet anders kon. In die tijd zijn echter wel landen als Israël aan hun kernwapens gekomen, wat neerkomt op proliferatie (verspreiding) van kernwapens. De tekst in de laatste alinea is derhalve een gotspe: ” ...om dat doel te realiseren zou een gedurfd initiatief in de geest van de Amerikaanse morele traditie”.

Wie weet zijn dezelfde auteurs ook wel in staat een dergelijk sympathiek aandoend artikel te schrijven over de afschaffing van biologische wapens, terwijl de VS op dat vlak ook niet bepaald een hoogstaande morele rol vervullen. In een volgende internationale oorlog zijn kernwapens niet eens het enige nucleaire risico.

Een aantal `vuile bommen`, conventionele bommen die radioactief materiaal verspreiden, is ruim voldoende voor een afgrijselijk resultaat. Ik wens actieve politici, niet te vergeten president Bush, daarom een eerder inzicht toe dan Kissinger cum suis.

    • Ad Olsthoorn Ede