Kroes naar Hof tegen Nederland

Europees Commissaris Neelie Kroes (Mededinging) sleept Nederland voor het Europees Hof van Justitie. De Nederlandse overheid heeft, zeven jaar na een opdracht daartoe uit Brussel, nog altijd een half miljoen euro aan staatssteun niet teruggevorderd van een mestbedrijf.

Nederland had in 1995 geld gegeven aan enkele bedrijven om het mestoverschot weg te werken. De Europese Commissie stelde in 2000 echter dat zoiets niet mocht. De autoriteiten hebben nog altijd een bedrag van 487.000 euro (zonder rente) niet teruggevraagd van Fleuren Compost uit Middelharnis.

Kroes, verantwoordelijk voor eerlijke concurrentie in de Europese Unie, neemt de zaak hoog op. „Dit is belangrijk om te waarborgen dat ondernemingen geen oneerlijk voordeel behouden op grond van onwettige steun”, aldus Kroes.

Een woordvoerster van het ministerie van Landbouw stelt dat Nederland al sinds 2000 bezig is om het geld terug te krijgen. „We doen het maximale”, aldus de woordvoerster. De vertraging wordt volgens haar veroorzaakt doordat het betrokken bedrijf naar alle mogelijke rechtsmiddelen grijpt. (ANP)