Internet Voorkeur

Woordenboek Nederlands. Vanaf morgen (zaterdag) is het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) gratis op het internet te raadplegen. Na een eenmalige registratie als gebruiker kan men het woordenboek raadplegen. Het naslagwerk bevat honderdduizenden verklaringen van Nederlandse woorden en een veelvoud daarvan aan aanhalingen uit bronnen uit de periode tussen ongeveer 1500 en 1976. Alle trefwoorden kunnen worden opgevraagd in hun originele spelling uit 1863, maar ook in de moderne spelling. Daarnaast is het mogelijk te zoeken naar delen van woorden (zoals achtervoegsels en voorvoegsels), naar woordcategorieën (tussenwerpsels en voegwoorden) of naar termen die in betekenisverklaringen gebruikt zijn (bijvoorbeeld alle woorden die de term plant of schip in de betekenis hebben). Er zijn ook digitale koppelingen aangebracht naar informatie buiten het woordenboek. Zo zijn alle woorden uit de tot nu toe verschenen delen van het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, met de recentste ontwikkelingen op etymologisch gebied, gelinkt aan hun equivalent in het online woordenboek. Verder zijn er koppelingen te vinden naar overeenkomstige woorden in het Afrikaans, afbeeldingen van planten en dieren en dialectkaarten.

Vanaf morgen:wnt.inl.nl