Hele fractie SP Amsterdams stadsdeel weg

De SP in het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel is sinds gisteren haar gehele viermansfractie kwijt. Twee fractieleden werden gisteren op non-actief gesteld, omdat zij zich solidair hadden verklaard met twee voormalige fractieleden die al eerder geschorst werden.

De twee SP’ers, fractievoorzitter Gerrit Herders en Anja Veenstra, werden eind vorig jaar geschorst nadat gebleken was dat zij een sociale huurwoning jarenlang illegaal hadden onderverhuurd. De SP stelde een onderzoek in, waarna bleek dat ze „in hun functie als volksvertegenwoordiger, ambtenaren van de deelgemeente herhaaldelijk hebben verzocht, of gemaand” om hun eigen woonsituatie te verbeteren. Volgens de SP moesten zij juist „iedere vorm van belangenbehartiging voor zichzelf radicaal afwijzen”. De SP verzocht het tweetal hun zetel aan de partij terug te geven.

De twee overgebleven SP-fractieleden verklaarden zich deze week solidair met hun geschorste partijgenoten. Daarom zijn ook zij nu op non-actief gesteld. Volgens afdelingsvoorzitter Laurens Ivens van de Amsterdamse SP kan de partij niet meer instaan voor de uitlatingen en het handelen van de twee SP’ers als zij blijven optrekken met de geschorste SP’ers. De twee leden zijn vooralsnog op non-actief gesteld, maar de partij „neigt er naar” om ook hen te schorsen.

Ivens zegt dat de Amsterdamse kandidaten niet goed genoeg gescreend zijn. Bij de ledenvergadering in november 2005 die ging over de gemeenteraadsverkiezingen, stelde het bestuur volgens Ivens voor om in een aantal stadsdelen niet mee te doen. Uiteindelijk besloten de leden om toch mee te doen. „Wij vonden dat er niet genoeg kwaliteit was, onder meer in stadsdeel Zuideramstel. Maar als de leden een besluit nemen, dan neemt het bestuur dat over.”

De fractieleden die gisteren op non-actief zijn gesteld, weten nog niet wat ze gaan doen. Juridisch heeft de SP geen mogelijkheid om de vier zetels terug te eisen.