GroenLinks: ministers op ‘examen’

GroenLinks wil dat de Tweede Kamer kandidaat-ministers hoort, voordat zij worden benoemd. De partij vindt dat het reglement van orde van de Tweede Kamer hiervoor moet worden aangepast.

Doel van de hoorzittingen is om incidenten te voorkomen zoals in 2003 met staatssecretaris Philomena Bijlhout van de LPF. Zij moest zeven uur na haar benoeming aftreden omdat ze over haar verleden had gelogen. Een open procedure en publieke toets passen volgens GroenLinks goed in het streven naar meer dualisme.

In de hoorzittingen moeten vragen kunnen worden gesteld over de geschiktheid van een kandidaat of over zijn of haar opvattingen. De Kamer zou naar aanleiding van zo’n hoorzitting de formateur kunnen verzoeken de voordracht van een kandidaat te heroverwegen. Pas daarna zouden de koningin en de minister-president de bewindslieden kunnen benoemen. Voor GroenLinks is belangrijk dat niet alleen de fractievoorzitters van de beoogde coalitiepartijen en de formateur bepalen wat er gebeurt.

De PvdA staat positief tegenover het voorstel van GroenLinks, D66 heeft er met belangstelling kennis van genomen. De VVD plaatst vraagtekens bij het voorstel. De liberalen wijzen erop dat Tweede Kamer en kabinet ieder hun eigen verantwoordelijkheden hebben. De Kamer zou zich daarom juist niet moeten bemoeien met de vormgeving van het kabinet. CDA en SGP lijken er weinig behoefte aan te hebben, omdat volgens deze fracties de Kamer ook nu al invloed heeft op de benoeming.

Naar verwachting zal de Tweede Kamer er komende maand over debatteren. Als het voorstel van GroenLinks het haalt, zouden de kandidaten voor het nieuwe kabinet nog gehoord kunnen worden.