Gaan de vrouwen van onze jongens vreemd?

Het ministerie van Defensie is bezig met een onderzoek onder de partners en familieleden van de Nederlandse militairen die naar Uruzgan worden uitgezonden. Voor, tijdens en na de uitzending ontvangen zij een vragenformulier. De partners worden onder meer bevraagd over hun liefdesleven. De militaire vakbond AFMP vindt de vragen ‘veel te ver gaan’. Maar volgens Defensie-woordvoerder Rodger van de Wetering is de respons „verrassend groot”.

Wat is het doel van dit onderzoek?

„We willen de gevolgen meten van de invloed die uitzending naar Uruzgan heeft op de relatie en het gezinsleven van de militairen. Nee, een directe aanleiding is er niet. We organiseren al thuisfrontdagen voor achterblijvers. Ook geven we een speciaal blad uit. Maar wellicht levert dit onderzoek waardevolle suggesties op voor nóg betere opvang. Dat is belangrijk, want een tevreden thuisfront zorgt voor een tevreden militair.”

Hoe seksueel intiem bent u met uw partner? En bent u bang dat u uw partner niet trouw blijft tijdens zijn afwezigheid? Volgens de militaire vakbond gaan zulke vragen veel te ver.

„Seksualiteit maakt deel uit van een relatie. Het geeft een indicatie hoe goed een verhouding is. Daarom stellen we die vragen. Overigens gaat maar een klein deel van het onderzoek over seksualiteit. En op het formulier staat dat wie moeite heeft met zulke intieme vragen, ze gewoon kan overslaan.”

De vakbond plaatst ook vraagtekens bij de anonimiteit. Op elk formulier staat een uniek nummer.

„Die nummers zijn nodig voor de vervolgonderzoeken, tijdens en na de missie. Maar de geheimhouding is verzekerd. De antwoorden zullen niet aan personeelschefs of wie dan ook worden doorgespeeld.”

Arjen Ribbens

    • Arjen Ribbens